20 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

11/12/14
Wielka jest twoja wiara
Pan okazuje swoje miłosierdzie wszystkim ludom. Święty Paweł, będąc Żydem, sercem jest ze wszystkimi, nie tylko z poganami, którym głosi Ewangelię. W Liście do Rzymian wprost pragnie,
aby i jego rodacy zostali zbawieni. Dary łaski i wezwanie Boże skierowane jest do wszystkich ludzi. Wiara i niewiara ludu wybranego i pogan wzajemnie się przeplatają.
Jak czuła się owa niewiasta kananejska, która prosiła Jezusa o pomoc, a On nie odezwał się do niej ani słowem? Co więcej! Apostołowie chcieli, aby Pan ją odprawił, czyli dał do zrozumienia, że ona i jej problemy Go nie interesują. A stało się jednak inaczej. W krótkim dialogu Jezus dostrzega, że pochodząca z narodu pogańskiego niewiasta ma wielką wiarę. Co więcej! Inteligentnie odpowiada na ostre porównanie pogan do psów. Potrafiła przejść ponad tym, co Żydzi myślą o Kananejczykach. Pan spełnia więc prośbę i uzdrawia jej córkę dręczoną przez złego ducha.
„Jakaż wielka tajemnica! Pan odszedł od Żydów, a z narodu pogańskiego przyszła kobieta. On zostawił Żydów, ona zaś ona zyskała. Kogo oni odrzucili w Prawie, ona zaczęła wyznawać wiarą. Tym samym, za swoją córką, czyli za narodem pogańskim, prosi Pana” (Epifaniusz).
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.