20 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

11/12/14 Olaf Szczypiński
Kobieta kananejska wykazała nieposłuszeństwo wobec zachowania i słów Jezusa, który prima facie próbował ją zlekceważyć. Domagała się, wręcz nachalnie, Jego uwagi. Wzniosła się ponad uprzedzenia, które Żydzi żywili do pogan czyli, innymi słowy, zbuntowała się przeciwko takiemu status quo.