20 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wiara pomimo trudności

11/12/14 ks. Szymon Bajon
W przypadku spotkania, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, przyniosło ono wiele owoców. Pewnie najbardziej widocznym z nich było to, że córka kobiety kananejskiej została uwolniona od złego ducha. Ale były jeszcze inne, nie mniej ważne owoce. Oto bowiem kobieta została utwierdzona w swojej wierze, przekonała się, że warto zaufać Bogu i że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.