21 niedziela okresu zwykłego

11/12/14
Klucze królestwa niebieskiego
11/12/14 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Czytania przeznaczone na ten dzień poruszają sprawę dla współczesnego słuchacza bardzo trudną. Musi on bowiem stanąć przed koniecznością wiary w wybranie niektórych ludzi i w to, że ktoś reprezentuje Boga tu na ziemi w szczególny sposób niejako z urzędu. Chodzi oczywiście o Kościół, a zwłaszcza o kościół instytucjonalny.
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Artur Filipiak
Za kogo uważają mnie ludzie?. Za kogo wy mnie uważacie?. To istotne pytanie, które Jezus postawił swoim uczniom. Zadaje je również nam. Udzielenie osobistej odpowiedzi jest ważne, ale jeszcze bardziej istotne jest, by była ona właściwa. Zgodna z tym, co Jezus mówił sam o sobie w Ewangelii.
Homilia do dzieci
11/12/14 ks. Tomasz Rogoziński
Święty Piotr, pomimo słabości i grzeszności, otrzymał wielką łaskę, która uwidacznia się w wydarzeniach, które mają wielkie znaczenie dla nas wszystkich: Mianowicie stał się pierwszym uczniem, który uwierzył w boskość Jezusa i wyraził to pięknymi słowami, które przed chwilą usłyszeliśmy: Ty jesteś Mesjaszem Synem Boga żywego. Piotr jest też pierwszym apostołem, który spotkał się z Jezusem po jego zmartwychwstaniu. Jest świadkiem najbardziej fundamentalnych prawd wiary. Jest tym, który ma innych umacniać w wierze.