21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Kim jest Jezus?

11/12/14 ks. Artur Filipiak
Za kogo uważają mnie ludzie?. Za kogo wy mnie uważacie?. To istotne pytanie, które Jezus postawił swoim uczniom. Zadaje je również nam. Udzielenie osobistej odpowiedzi jest ważne, ale jeszcze bardziej istotne jest, by była ona właściwa. Zgodna z tym, co Jezus mówił sam o sobie w Ewangelii.