21 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

11/12/14
Klucze królestwa niebieskiego
Wiele miast szczyci się tym, że posiadają własne symboliczne „klucze”. Symboliczne „klucze do kościoła” otrzymują od księdza proboszcza misjonarze, rozpoczynając misje. Swoje „klucze” mają szkoły, urzędy… Są też klucze Piotrowe.
O symbolu kluczy domu Dawidowego poucza prorok Izajasz. Taka była tradycja, aby przekazanie władzy „zarządcy domu” królewskiego miało swoją oprawę. Danej osobie wręczano klucz i składano go na ramieniu. Bóg wybiera na zarządcę Eliakima i daje mu klucz domu Dawidowego. Oznacza to, że wybiera człowieka według swego serca.
Drugie czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian jest hymnem na cześć mądrości Bożej. Bogactwo Boga jest synonimem Jego dobroci. Do końca nie potrafi my zrozumieć kryteriów zbawczej mądrości, którymi posługuje się Pan. Na Jego dobroć niczym nie zasłużyliśmy. Jest więc ona łaską. Nie pozostaje nam nic, jak tylko uwielbiać Boga.
Temat kluczy powraca w Ewangelii (…). „Wręczone są mu klucze Królestwa Niebieskiego, żeby to, co związane nimi na ziemi, było związane i w niebie, a rozwiązane na ziemi było rozwiązane w niebie” (Epifaniusz). Klucze Piotrowe ma każdy papież będący następcą świętego Piotra.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.