21 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

11/12/14 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Czytania przeznaczone na ten dzień poruszają sprawę dla współczesnego słuchacza bardzo trudną. Musi on bowiem stanąć przed koniecznością wiary w wybranie niektórych ludzi i w to, że ktoś reprezentuje Boga tu na ziemi w szczególny sposób niejako z urzędu. Chodzi oczywiście o Kościół, a zwłaszcza o kościół instytucjonalny.