21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Zaskakiwani przez Pana Boga

11/12/14 ks. Tomasz Rogoziński
Święty Piotr, pomimo słabości i grzeszności, otrzymał wielką łaskę, która uwidacznia się w wydarzeniach, które mają wielkie znaczenie dla nas wszystkich: Mianowicie stał się pierwszym uczniem, który uwierzył w boskość Jezusa i wyraził to pięknymi słowami, które przed chwilą usłyszeliśmy: Ty jesteś Mesjaszem Synem Boga żywego. Piotr jest też pierwszym apostołem, który spotkał się z Jezusem po jego zmartwychwstaniu. Jest świadkiem najbardziej fundamentalnych prawd wiary. Jest tym, który ma innych umacniać w wierze.