22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Przymus czy wolny wybór?

11/12/14 ks. Maciej Przybylak
Jeden z przykładów wolnej i świadomej odpowiedzi Bogu na jego wezwanie słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu. Prorok Jeremiasz przeżywał w duszy wielkie rozdarcie, wewnętrzny dramat. Bóg poddał go próbie: miał głosić ludowi izarealskiemu słowa bardzo niewygodne i bardzo mu nieprzychylne. Bóg go uwiódł, ale Jeremiasz się na to zgodził: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść.