22 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

11/12/14
Uwiodłeś mnie, Panie
Jedną z najwyższych wartości jest wolność. Od samego początku swego istnienia człowiek pragnie być wolnym. Wszelkie zniewolenie, tak fizyczne jak i duchowe, zaprzecza powołaniu człowieka do wolności dziecka Bożego. Bóg dał człowiekowi wolność – możliwość wyboru między dobrem a złem, może więc wybierać swą drogę życiową.
Jeremiasz jest również wolnym człowiekiem. Bóg poddaje go jednak specyficznej próbie – „uwodzi” proroka. On zaś odpowiada pozytywnie – „daje się uwieść”. Sens tego fragmentu Księgi dotyczy obowiązku głoszenia prawdy o sytuacji narodu judzkiego. Czynić to będzie wbrew swojej woli, czuje się bowiem zjednoczony ze swoją ojczyzną. Wypełnia jednak wolę Bożą. Czy Jeremiasz pozostaje wewnętrznie wolny? Oczywiście – spełnia przecież wolę Pana.
Służba Bogu i Kościołowi powinna być rozumna. W ten sposób wszelkie nasze ofiary, jakie ponosimy ze względu na Boga i bliźniego, mają swój głęboki sens. Poucza o tym Rzymian św. Paweł, tłumacząc im, aby odrzucili wzór postępowania, jaki daje świat, i przemieniali się poprzez odnawianie umysłu. Zadaniem chrześcijanina jest właściwe rozpoznanie woli Bożej – normy wszystkich ludzkich czynów.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.