22 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

11/12/14 Danuta Stankiewicz
Prorok Jeremiasz i św. Paweł są przykładem posłuszeństwa woli Bożej wyboru właściwej drogi życiowej.Tymczasem dziś idzie przez świat potężna fala, która niszczy Ewangelię i szuka Chrystusa wygodnego, Którego nie potrzeba słuchać i dla Którego nie należy niczego się wyrzekać.