22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Trudna lekcja

11/12/14 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Trudną lekcję miał Święty Piotr. Nie zrozumiał właściwie słów Pana Jezusa dotyczących Jego męki i śmierci. Pan Jezus bardzo wymownie zwrócił się do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie. (W stosownym miejscu umieszczamy napis Nie myślisz o tym co Boże, ale o tym co ludzkie). Piotr myślał po ludzku, to znaczy że chciał dla Pana Jezusa jak najlepiej; pragnął, aby Mistrz uniknął męki. Okazało się jednak, że apostoł nie do końca zrozumiał pouczenia Jezusa.