Apostolstwo modlitwy

30/07/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
Sport daje okazję do rozwoju, pokonywania własnych słabości, przełamywania lęku, podejmowania ryzyka, odkrywania granic swoich możliwości. Uczy wytrwałości i konsekwencji w działaniu. Pozwala również podjąć współpracę i rywalizację z innymi ludźmi, umacnia więzi, daje poznać smak zwycięstwa i porażki. Przygotowuje do życiowych wyzwań.
30/07/15 ks. Paweł Szpyrka SJ
Wszyscy chrześcijanie mają obowiązek mężnego przekazywania wiary (3 V 2013). Papież Franciszek przypomniał o tym ważnym zadaniu za pośrednictwem Twittera założonego w 2006 r. serwisu społecznościowego pozwalającego na przesyłanie krótkich wiadomości maksymalnie 140 znaków. Od czasu wyboru papież przesłał około 400 tweetów, czyniąc je jednym z narzędzi ewangelizacji. Papieski kanał Pontifex jest obserwowany przez 14 mln osób.
29/08/15 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież w homilii przypomniał dwa pytania, jakie Bóg zadał człowiekowi na samym początku dziejów zbawienia: Gdzie jesteś Adamie?, Kainie, gdzie jest twój brat?. Pytania są skierowane do ludzi zdezorientowanych sytuacją powstałą po grzechu. I dodał: Dziś także wielu z nas jest zdezorientowanych, nie wyłączając również mnie.
29/08/15 ks. Paweł Szpyrka SJ
Nawet jeśli wody Oceanii są ogromne, rozległe i głębokie, Kościół Oceanii nie może zatrzymać się w drodze z Chrystusem w radości i ufności, głosząc prawdę i żyjąc nią na co dzień. Teraz oto nastał czas wielkiego połowu (EO 52). Ewangeliczne Duc in altum brzmi szczególnie doniośle w kontekście niezmierzonych wód Pacyfiku.