Apostolstwo modlitwy

DUC IN ALTUM!

29/08/15 ks. Paweł Szpyrka SJ
Nawet jeśli wody Oceanii są ogromne, rozległe i głębokie, Kościół Oceanii nie może zatrzymać się w drodze z Chrystusem w radości i ufności, głosząc prawdę i żyjąc nią na co dzień. Teraz oto nastał czas wielkiego połowu (EO 52). Ewangeliczne Duc in altum brzmi szczególnie doniośle w kontekście niezmierzonych wód Pacyfiku.