Apostolstwo modlitwy

Niezwykły potencjał

30/07/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
Sport daje okazję do rozwoju, pokonywania własnych słabości, przełamywania lęku, podejmowania ryzyka, odkrywania granic swoich możliwości. Uczy wytrwałości i konsekwencji w działaniu. Pozwala również podjąć współpracę i rywalizację z innymi ludźmi, umacnia więzi, daje poznać smak zwycięstwa i porażki. Przygotowuje do życiowych wyzwań.