Homilie okolicznościowe

Bądźmy świadkami

07/08/15 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Każdy kto chce drugich nauczać, sam musi najpierw posiąść odpowiednią wiedzę, musi ją zgłębić, zrozumieć i przyswoić, ale to jeszcze nie wszystko: musi ją przyjąć jako ktoś przekonany do jej słuszności. Tylko wtedy ten, kto ją posiadł, będzie przekonujący dla uczniów.