Homilie okolicznościowe

Matka wszystkich Polaków (26 VIII)

27/08/15 ks. Radosław Rychlik
Nie dziwmy się więc, że Maryja w Jasnogórskim Obrazie jest smutna. Jak Najświętsza Dziewica ma być radosna, kiedy widzi, jak marnujemy sobie życie. Jak ma się cieszyć, gdy deprawowane są nasze dzieci? Skąd ma się wziąć radość, kiedy deptana jest świętość małżeństwa. Jak Bogurodzica ma spokojnie przyjmować nasze modlitwy, kiedy nasz język przeklina, oczernia, plotkuje, a za chwilę uwielbia Boga i prosi Maryję o pomoc?