Homilie okolicznościowe

Nasza Patronka (26 VIII)

27/08/15 ks. Marcin Chudzik
Prawdą jest, że każde miejsce może być odpowiednie do oddawania chwały Panu i Jego Najświętszej Matce. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. Spodobało się jednak Bogu wybrać na ziemi szczególne miejsca, w których obficiej niż gdzie indziej udziela swoich łask za wstawiennictwem swoich świętych.