Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
Homilie okolicznościowe

Nie przekreślać wizji małżeństwa chrześcijańskiego (homilia ślubna)

29/08/15 ks. Kazimierz Siemieński
Małżeństwo dla nas chrześcijan jest czymś świętym. Przy ołtarzu wiąże ono młodą parę nie tylko stułą, nie tylko znakiem obrączek, ślubem, i przysięgą, ale przede wszystkim mocą Bożej łaski sakramentem. Poprzez ten sakrament, Pan nasz zechciał szczególnym darem swej łaski i miłości uzdrowić, udoskona­lić i wywyższyć ludzką miłość.