Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

Tajemnica wymaga kontemplacji (homilia pogrzebowa)

29/08/15 ks. Kazimierz Siemieński
Mówi się, że każdy człowiek ma trzech przyjaciół. Pierwszy przyjaciel opuszcza go przy zgonie, drugi przy grobie, trzeci zaś odprowadza go przed tron Najwyższego Sędziego. Cóż to są za przyjaciele?