Pierwszy piątek

Jak kwitnące kaczeńce

02/08/15 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Czasami dosięgają nas takie tęsknoty, których nie w sposób wyrazić słowami. Jakie to tęsknoty? Na przykład tęsknota za mamą, tatą. Przeżywa ją każde małe dziecko, które musi przez jakiś czas pozostać z kimś innym z rodzeństwem, babcią, dziadkiem. O wiele głębszą tęsknotę za rodzicami, w innym wymiarze, mają ci, którzy już ich pożegnali i oczekują na spotkanie w niebie.