Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Pierwszy piątek

Moc słowa

05/07/15 Danuta Szelejewska
I do nas dzisiaj mówi Pan Jezus. Jego słowa zostały zapisane w Piśmie Świętym. Słyszymy je podczas każdej Eucharystii, jednak czy słuchamy ich z wystarczającą uwagą? Czy chcemy przyjąć głoszoną przez Niego naukę? Czy postanawiamy naprawić wszystko to, co zasługuje na natychmiastową zmianę? Słowa z księgi Amosa powinny być dla nas przestrogą: Oto nadejdą dni (…) gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pańskie.