Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

29/07/15 ks. Kazimierz Siemieński
W naszych modlitwach dużo jest oficjalnej postawy, teoretycznego spojrzenia, a brak bezpośredniego kontaktu z Bogiem i Matką Najświętszą. Gubimy bezpośredniość kontaktu z Panem Jezusem! A przecież Bóg dał nam łaskę wiary, chrztu, Komunii Świętej po to, by i przez nas był widoczny na świecie i przemieniał ludzi.
28/08/15 ks. Kazimierz Siemieński
Gdy dziś kwestionuje się fundamentalne prawdy chrześcijaństwa, nie wolno nam wpadać w przygnębienie, ani tym bardziej w agresję. Wszelkie formy fa­natyzmu, nietolerancji czy agresji są sprzeczne z duchem Ewangelii, z duchem Boga, który jest Stwórcą i miłującym nas Ojcem. Nie możemy dopuścić, aby od­powiedzialność za prawdę przesłonił agresywny slogan.