Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

Karykaturalne zniekształcenie chrześcijaństwa (na sierpień)

28/08/15 ks. Kazimierz Siemieński
Gdy dziś kwestionuje się fundamentalne prawdy chrześcijaństwa, nie wolno nam wpadać w przygnębienie, ani tym bardziej w agresję. Wszelkie formy fa­natyzmu, nietolerancji czy agresji są sprzeczne z duchem Ewangelii, z duchem Boga, który jest Stwórcą i miłującym nas Ojcem. Nie możemy dopuścić, aby od­powiedzialność za prawdę przesłonił agresywny slogan.