Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

Ratować niszczoną ikonę Boga

29/07/15 ks. Kazimierz Siemieński
W naszych modlitwach dużo jest oficjalnej postawy, teoretycznego spojrzenia, a brak bezpośredniego kontaktu z Bogiem i Matką Najświętszą. Gubimy bezpośredniość kontaktu z Panem Jezusem! A przecież Bóg dał nam łaskę wiary, chrztu, Komunii Świętej po to, by i przez nas był widoczny na świecie i przemieniał ludzi.