Polecamy
1 Niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Stęsknieni, narzekacze i marnotrawni

11/12/14 Sławomir Zatwardnicki
Człowiekiem, który udał się w „podróż” jest oczywiście nasz Pan. Zostawił swój dom, a więc Kościół, a nawet cały świat i pozostawił staranie o wszystko nam, swoim sługom, którym wyznaczył zajęcia – każdemu odpowiednie do jego zdolności naturalnych oraz darów Ducha Świętego: bo zadanie jest nieludzkie, przekraczające zdolności człowieka ziemskiego; od jego wykonania zależy przecież nasze życie w niebie.