Polecamy
2 niedziela Adwentu
Homilia do dzieci

Naśladujemy Świętych

11/12/14 ks. Paweł Wygralak
Adwent jest czasem przygotowania się każdego z nas na święta Bożego Narodzenia, na nasze spotkanie z Panem Jezusem. My tu zgromadzeni w kościele o tym wiemy i dlatego staramy się robić dobre postanowienia, przychodzimy na roraty, a dzieci, które już były u I Komunii św. i wszyscy starsi korzystamy z sakramentu pojednania. W ten sposób także staramy się zmienić nasze życie, aby było lepsze, zgodne z tym, czego uczy Pan Jezus w Ewangelii.