Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
2 niedziela Adwentu

Sugestie programowe

11/12/14
Wyznać swe grzechy
Sakrament chrztu oczyszcza nas z każdego grzechu. Ponieważ jednak ludzka natura jest słaba, dlatego nawet po chrzcie nieustannie potrzebujemy odnowy. Przez to nie tylko stajemy się podobni do Chrystusa, ale również głosimy Ewangelię. Co więcej, pełnimy rolę posłańców względem tych, z którymi dzielimy prozę życia. Wielu z nich, od wielu lat ochrzczonych, zraziwszy się negatywnym przykładem życia chrześcijan, odeszło od Chrystusa i Jego Ewangelii; inni znudzili się sformalizowaną liturgią; są zaś i tacy, których zmęczyło ciągłe nawracanie się. Jak to dobrze, że w historii zbawienia Pan Bóg powołał Izajasza i Jana. Jak to dobrze, że ich nauczanie jest wciąż aktualne. Jak dobrze, że przed nami byli Ojcowie Kościoła, słowami których karmimy się po dziś dzień.
„Bóg postanowił, aby pokuta wyprzedzała chrzest. W ten sposób, poprzez przyjęcie pokuty, przygotował tych, których powołał do obietnic przeznaczonych potomstwu Abrahama. Nie ukrywa tego Jan, gdy mówi: «Pokutę czyńcie», bowiem już zbliżyło się zbawienie do narodów, bo Pan przybywa, niosąc drugie Przymierze Boże” (Tertulian).
 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polce
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.