Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł
33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Powrócić do raju

11/12/14 ks. Jacek Zjawin
Autor Księgi Przysłów nie posiadał zdolności prawienia komplementów kobietom. Która z dam ucieszyłaby się z określenia dzielna niewiasta? Rozumiem: piękna, atrakcyjna, zadbana takie komplementy trafiają w samo serce każdej kobiety. Czym jednak jest dzielność kobiety sławiona przez Pismo Święte.