Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
33 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

12/11/14
Jesteście synami światłości
Tak kobieta, jak i mężczyzna otrzymują od Boga dary, które powinni wykorzystać we właściwy sobie sposób, aby swym życiem wielbić Stwórcę, czynić sobie ziemię poddaną i tak wejść do chwały nieba. Darem, o którym rzadko mówi świat, jest wiara. Dla współczesnego odbiorcy interpretacja czytania z Księgi Przysłów może być problematyczna. Autor wychwala kobietę, ale to mężczyzna jest na pierwszym miejscu. Trzeba więc uwzględnić kontekst i czas pisania natchnionych słów. Najwyższą wartością dla kobiety jest bojaźń Boża. Sens tego wzmacnia refren do psalmu 128: „Błogosławiony, kto się boi Pana”.
Święty Paweł poucza Tesaloniczan, że nie należy się obawiać powtórnego przyjścia Chrystusa. Wierzący w Pana są bowiem „synami światłości i synami dnia”. Owe przeciwieństwa – światłość i ciemność – często mają zastosowanie w Starym Testamencie. Autor Listu prosi wierzących Tesaloniczan, aby świadomie oczekiwali na przyjście Pana. Oczekiwanie takie jest darem łaski.
„Większa nagroda należy się temu, co więcej trudził się nad pomnożeniem dóbr Pańskich” (Święty Hieronim).
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.