Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
33 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

17/11/15 Anna Lipczyńska
Czy to jest sprawiedliwe? Dlaczego jeden jest chwalony za to, że boi się pana, a drugiego za to samo spotyka surowa kara? Hm, tylko czy rzeczywiście za to samo?