Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wielorakie dary

11/12/14 ks. Kazimierz Kubat SDS
Każdy z nas otrzymał dary: dar wiary, nadziei i miłości, dar Bożej łaski, dziecięctwa, dar królestwa, powołanie do świętości, do życia wiecznego, do uczestnictwa w życiu i szczęściu samego Boga, siedmiorakie dary Ducha Świętego. Każdy z nas otrzymał wielorakie Boże dary. Pytanie jakie się jednak nasuwa brzmi: A co ja z tymi wielorakimi darami zrobiłem?Czy je rozwijam, pielęgnuję… czy po prostu zakopałem je w ziemi?