Polecamy
4 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Służyć to czynić "fiat"

11/12/14 ks. Tomasz Szałanda
Są takie czynności, zawody i słowa, które pomimo iż są niezbędne, mają pejoratywną konotację. Do nich należą między innymi „służba”, „służący(a)”, „sługa” czy „służyć”. Ich negatywny wydźwięk bierze się chyba przede wszystkim z faktu, że podkreśla hierarchiczną zależność od swego pana, władcy, przełożonego. Chociaż, w potocznym rozumieniu, „służący” to ktoś gorszy, biedniejszy, a nawet głupszy, to bez służby nie funkcjonował żaden dwór: ani królewski, ani książęcy, ani szlachecki, ani ziemiański.