Polecamy
4 niedziela Adwentu

Sugestie programowe

11/12/14
Trudna kwestia służenia
Nie lubimy służyć, gdyż słowo to kojarzy nam się z wykonywaniem czynności przez służącą, służącego względem swego władcy. Brzmi w tych słowach jeszcze echo niewolnictwa, poddaństwa, wykorzystywania biednych ludzi przez dawnych możnych. Zamiast „służyć” wolimy „uprawiać” altruizm, pracować, zarabiać na życie, pomagać, dzielić się doświadczeniem, robić coś dla przyjemności.
Dawid chciał służyć Bogu, ale nie do końca zrozumiał ideę budowy domu dla Niego. Wyjaśnia mu to prorok Natan. W rozmowie Maryi z aniołem Gabrielem ewangelista Łukasz zapisał słowo „służebnica”. Tak siebie określa Maryja: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Tym samym dla wielu ludzi trudne do przyjęcia słowo „służyć” i jego pochodne nabrało odmiennego znaczenia. Służyć Bogu jest bowiem najwyższą cnotą. Nikomu takie służenie nie przyniosło ujmy, a wręcz odwrotnie – stało się powodem do chluby.
 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.