Polecamy
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dorosłych

Życiowa retrospekcja

11/12/14 ks. Szymon Bajon
Scena sądu ostatecznego w przedziwny sposób ukazuje nam, jakim Jezus jest Królem. Jest On tym, którego władza jest nieskończona. Ta władza – w odróżnieniu od wszystkich ziemskich monarchów – sięga wieczności. Ale – co najbardziej paradoksalne – jest to władza, którą On dzieli się ze swoimi poddanymi. Każdemu człowiekowi pozwala decydować o sobie, o tym, jak będzie wyglądał jego ostateczny sąd, jego wieczność.