Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Niedziela Świętej Rodziny

Cieszyć się silnymi więzami rodzinnymi

11/12/14 Danuta Szelejewska
Monika była dziś w złym humorze. Nic jej się nie układało tak, jak powinno, wszystko ją denerwowało. Zbyt wiele zadano do domu, zbyt wiele było klasówek, zbyt wiele wszystkiego. A jeszcze mama powtarzała to samo codzienne kazanie z tysiącem argumentów, wyjaśnień i poleceń. Monika zasępiła się. Po chwili spojrzała mamie prosto w oczy i powiedziała: – Mamo, męczą mnie twoje kazania, mam ich dosyć. Dlaczego zamiast tyle mówić nie obejmiesz mnie i nie przytulisz do siebie z całych sił? Żadne rady nigdy nie przyniosą mi tyle korzyści i szczęścia, ile możliwość bycia najbliżej ciebie.
Mama zaniemówiła. Z namysłem spojrzała w oczy córki, które wprost błagały o przytulenie jej. Starając się powstrzymać napływające łzy, niewyraźnie powiedziała: – Chcesz… chcesz, żebym cię objęła? Wiesz, że ja też… ja też mam na to wielką ochotę? Nie zastanawiając się dłużej chwyciła córkę w otwarte szeroko ramiona i przytuliła ją do siebie, jakby była nadal małą dziewczynką (por. B. Ferrero, Córka).
Żyjemy w rodzinach i doskonale wiemy, że nie zawsze jest łatwo. Ponieważ odpowiedzialne zadania rysują się zarówno przed rodzicami jak i dziećmi, koniecznym jest troska o wspólne dobro. Z zadania budowania rodzinnych więzi doskonale wywiązała się z Maryja z Józefem, którzy „wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim” (Łk 2,39-40). Święta Rodzina z Nazaretu przykładem własnego życia dała wzór do naśladowania. Jedno jest pewne: gdy Jezus zajmie najważniejsze miejsce, na pewno zostaną zachowane właściwe rodzinne relacje.
Na rolę rodziny zwracano uwagę również w czasach Starego Testamentu, kiedy to podkreślano potrzebę najlepszych relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Świadczą o tym wymagania i prośby zapisane w Księdze Mądrości Syracha: „Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił” (Syr 3,12-13). Bezwzględnie warto przestrzegać wymienionych zaleceń, ponieważ „kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził” (Syr 3,3-4). Ten, kto kocha rodziców i odnosi się do nich z szacunkiem, okazuje im wdzięczność za trud wychowania i codzienną troskę.
By i w naszych rodzinach nie brakowało niczego, co sprzyja rozwojowi miłości i wzajemnego zrozumienia, warto skorzystać z propozycji świętego Pawła: „Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha” (Kol 3,18-21). Jeżeli zarówno rodzice jak i dzieci na co dzień będą tak postępować, korzyść odniesie cała rodzina: zapanuje w niej prawdziwa zgoda i miłość. Pozostaje już tylko nieustannie wpatrywać się w życie Świętej Rodziny z Nazaretu i na Jej wzór ubogacać się nawzajem.
Monika prosiła swoją mamę, by objęła ją i przytuliła do siebie z całych sił. Miało to dla niej większe znaczenie niż codzienne kazania z tysiącem argumentów, wyjaśnień i poleceń. Od nas samych zależy życie w naszych rodzinach. Bądźmy dla siebie nawzajem mili i serdeczni. Okazujmy jeden drugiemu szacunek, czyńmy dobro każdego dnia. Wtedy będziemy mogli cieszyć się silnymi więzami rodzinnymi.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.