Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
Niedziela Świętej Rodziny

Sugestie programowe

11/12/14
Oczekiwanie na potomstwo
Naturalne jest to, że małżeństwo oczekuje na potomstwo. Jednak spory procent par nie może się nań doczekać. To z kolei rodzi rozczarowanie, zniechęcenie, a w niektórych przypadkach rozstanie małżonków. U bezdzietnych par pojawia się propozycja poczęcia potomstwa in vitro, z którym to tematem wierzący muszą się zmierzyć we własnym sumieniu. Na pewno nie wolno pozostawić takich małżonków samych z ich problemem, lecz wspólnie poszukiwać rozwiązań. Bóg przecież nie opuszcza tych, którzy w Nim pokładają nadzieję. Ta zaś zawieść nie może.
Szukamy pomocy w natchnionych słowach Księgi Rodzaju. Obietnica potomstwa dana Abrahamowi i jego zawierzenie są dla nas wzorem: „«Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita. […] Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić». […] Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę”.
Święta Rodzina z Nazaretu jest dla nas wszystkich ostoją pośród problemów, kryzysów, zniechęcenia. Trzeba wyjść naprzeciw małżeństwom pragnącym mieć potomstwo i zadbać o jak najlepszą informację dotyczącą kwestii naturalnego planowania rodziny.
 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.