Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Homilia do dorosłych

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła

11/12/14 ks. Adam Kalbarczyk
Między dzisiejszymi czytaniami śpiewaliśmy refren psalmu responsoryjnego: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła. Jest On obecny w bazylice laterańskiej, w licznych sanktuariach i naszych kościołach parafialnych. Ale nade wszystko chce On być obecny w świątyniach naszych serc i wspólnot. Wszystkie ziemskie świątynie wzywają nas do tego, abyśmy zadbali przede wszystkim o duchowe piękno świątyni, jaką my jesteśmy. Czy jest ona miła Panu Bogu? Pamiętajmy: Świątynia Boga jest święta, a my nią jesteśmy.