Polecamy
Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Homilia do dorosłych

Duchowa świątynia

11/12/14 ks. Maciej Szczepaniak
Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przypomina nam, że w wierze nie jesteśmy sami. Zostaliśmy włączeni w długą historię Kościoła, dla której punktem odniesienia jest papież i jego świątynia. Ale nie chcemy zatrzymywać się tylko na kamieniach, pięknych mozaikach i marmurowych posadzkach. Dużo ważniejsza jest duchowa wspólnota, którą dzięki świątyniom udaje nam się tworzyć. Tę duchową przestrzeń tworzy miłość do drugiego człowieka, która często przekłada się na wzajemną życzliwość, dobre spojrzenie, szacunek dla innych.