Polecamy
Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Sugestie programowe

03/11/14
Uwierzyli Pismu i słowu
Coraz więcej chrześcijańskich świątyń zmienia swój status. Owszem, sprawuje się w nich kult, ale jest on szczątkowy, marginalny, a potem zanika. Wiele świątyń zamienia się w budynki na cele działalności kulturalnej: muzea, biblioteki, kawiarnie, kluby… Ponoć ekonomia wymusza takie działanie. Czy tylko ona?
Prorok Ezechiel spotyka się z aniołem oprowadzającym go po świątyni. Jest to wizja ukazująca tę świątynię wraz z wodą płynącą z każdej strony. Woda ma tu znaczenie błogosławieństwa, bowiem w kraju Ezechiela wciąż jej brakowało. Źródło tej wody ma znaczenie mesjańskie i oznacza wodę żywą, którą jest Chrystus. Bibliści skłaniają się ku temu, żeby tekst o potężnym strumieniu życiodajnej wody interpretować w świetle opisu rajskiego Edenu.
Święty Paweł poucza adresatów Listu, że są oni rolą Bożą i Bożą budowlą, czyli świątynią Boga: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?”. Każdy ochrzczony w imię Jezusa jest świątynią Bożą.
„Jesteśmy domem Ojca rodziny, świątynią Boga przez uświęcenie, miastem Króla Najwyższego przez społeczną wspólnotę życia, a oblubienicą nieśmiertelnego króla przez miłość” (Święty Bernard z Clairvaux).
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.