Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Świętego Szczepana
Homilia do młodzieży

Mam być świadkiem

11/12/14 ks. Wojciech Silski
Diakon Szczepan, pierwszy męczennik Kościoła dodaje nam dziś odwagi i mocy. Stanął w obronie życia, poświęcając własne życie. Jakiego życia bronił? Uwierzył w Jezusa i ten fakt przemienił Jego życie. Doświadczył na sobie, w swoim sercu, że Jezus daje nowe życie. W takiej sytuacji wiara Starego Testamentu już nie wystarcza. Trzeba opowiedzieć się po stronie Jezusa. Takie opowiedzenie się jest stanięciem po stronie nowego życia.
Nieprzypadkowo Kościół stawia nam przed oczyma Szczepana dzień po Bożym Narodzeniu. Gdy świętujemy przyjście na świat nowego życia Boga – Człowieka, mamy postawić sobie pytanie, w jaki sposób to Narodzenie odmienia moje życie? Nie może wystarczyć mi choinka, tkliwy śpiew kolęd i bożonarodzeniowe zwyczaje. Czy opowiadam się z odwagą po stronie Jezusa i Jego Ewangelii gdy jest to trudne, gdy muszę zaświadczyć? Szczepan uczy nas prawdziwego sensu przeżywania świąt Bożego Narodzenia: mam w codzienności przyznać się do Jezusa. Przyznać się przez świadectwo słowa, modlitwy i czynu. Martyrologia Szczepana prowadzi nas do konfrontacji z cywilizacją śmierci. Wpływy, władza i pieniądze w czasach Szczepana i dziś także mają większą wartość niż życie pojedynczego, konkretnego człowieka. Jezusa i Szczepana spotyka podobny los – obaj odrzuceni przez swoich. Dlaczego? Bo widzimisię człowieka postawiono ponad Boży plan. Jezus nie stał się potężnym mesjaszem politycznym, Szczepan nie przemilczał prawdy niewygodnej dla swoich rodaków… Musieli zginąć. Ale z ich śmierci rodzi się nowe życie. Życie w szczęśliwej wieczności. Gdy człowiek umrze dla grzechu i swego egoizmu, zacznie żyć dla Boga i dla drugich. Tego chce Jezus. Do tego wzywa Szczepan – mam wspierać cywilizację życia – nowego życia, gdzie liczy się życie słabych i bezbronnych. Niemowlę Jezus i młodzieniec Szczepan należą do słabych i bezbronnych według tego świata, ale zostawiają orędzie nadziei i zwycięstwa. Ich świadectwo przetrwało i do dziś daje siłę wielu znajdującym się w podobnej sytuacji. Młodzi, twoi rówieśnicy potrzebują dziś twojej odwagi i świadectwa. Życie nie może przegrać ze śmiercią – to byłaby największa tragedia człowieka. Mam być świadkiem życia z Jezusem i dla Niego – jak Szczepan. Choć umarł, to zostawił najmocniejsze świadectwo. Bóg wygrał w Jego życiu. Bóg go przyjął do nowego życia. Twoje życie podobnie jak Szczepana ma być znakiem; jeżeli nie stchórzysz wielu pociągniesz za sobą. Jesteś odpowiedzialny także za życie, za życie wieczne swoich przyjaciół, kolegów, rówieśników – jeśli nie ty, to kto da im świadectwo o Jezusie?
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.