Polecamy
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Panie, zamieszkaj z nami!

11/12/14 Michał Piotr Gniadek
Bóg zawsze dotrzymuje słowa. On sam jest Słowem, które stało się ciałem. Każdego dnia dociera do nas wiele różnych słów. Można śmiało powiedzieć, że jesteśmy nimi zasypywani. My również wypowiadając je, dajemy świadectwo o sobie. Dziś powinniśmy dzielić się nawzajem wspaniałą nowiną. Pośród nas jest Pan! Albo pójdźmy dalej: W nas jest Pan!
Warto karmić się dobrym słowem. Warto karmić się życiodajnym Słowem. Dlatego porzućmy smutek. Chrześcijanie mają powód do tego, by się radować i dzielić się swoją radością z innymi ludźmi!
Aby ta nasza radość była pełna, nie ograniczała się do świątecznej bajeczki, pozwólmy Bogu królować. Zawierzmy Mu nasze życie. Skoro przychodzi do nas jako człowiek, to znaczy, że pragnie dzielić z nami wszystkie aspekty naszego bytowania. Skoro, jak zaświadcza św. Paweł, oddają mu pokłon aniołowie Boży, to jak my powinniśmy Go powitać. Przecież On kieruje swoje kroki właśnie do nas! Przyszliśmy dziś do świątyni, by oddać Panu cześć jak najbardziej uroczyście. We wspólnocie ludzi wierzących może się zrodzić wielkie dobro, którego dawcą i gwarantem jest sam Bóg.
Niezwykle bogaty w prawdy teologiczne prolog Ewangelii św. Jana uzmysławia nam ponadhistoryczne znaczenie Bożego Narodzenia. My bardzo lubimy przywiązywać się do tego, co można łatwo zrelacjonować, opisać. Tymczasem dziś mówimy o historii, do uczestnictwa w której zostaliśmy powołani. Wraz z pasterzami przychodzimy do Źródła naszego człowieczeństwa i Bożego dziecięctwa. Ciemności zostają rozproszone światłem, które nigdy nie gaśnie. Tylko pozwólmy mu rozświetlić naszą życiową przestrzeń.
Warto pomyśleć, czy w przeżywanych przez nas wydarzeniach bożonarodzeniowych postrzegamy samych siebie jako uczestników historii zbawienia. Nie pozwólmy ograniczyć naszej roli do biernego przyglądania się miłemu dla oka i ducha spektaklowi. To prawda, że nasza polska tradycja świąteczna jest bardzo piękna, ale to wszystko co w niej tak urzeka, wynika z głęboko przeżywanych prawd wiary. Otrzymaliśmy przecież od Stwórcy najpiękniejszy prezent.
W okresie Bożego Narodzenia spotykamy się w gronie rodziny i przyjaciół, składając sobie życzenia. O wielu rzeczach marzymy, myślimy o realizacji różnych projektów. Życzmy dziś sobie umiejętności rozeznawania, co w naszym życiu jest najbardziej cenne. O tym niestety milczą media. Dlaczego? Czyżby chciano ukryć przed nami prawdę? Czy może w zalewie newsów przeoczono informację wszech czasów? Na szczęście dotarła do nas z całą mocą: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.