Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Homilia do dzieci

Nigdy nie jesteś sam

11/12/14 Monika Zuber
Śmierć Chrystusa, o jakiej czytaliśmy dzisiaj w Ewangelii bolała dwukrotnie. Oto bowiem Mesjasz, który leczył śmiertelnie chorych, który wskrzeszał umarłych, który innym przywracał nadzieję i życie, sam je traci. Ludzie czują się opuszczeni nie tylko przez wielkiego Nauczyciela jako przyjaciela, ale jakby opuszczeni przez samego Boga. Bowiem przy Chrystusie czuli się, że oto Bóg naprawdę jest z nimi, prowadzi, wspiera, pokazuje drogę i uzdrawia z bólu, cierpienia.