Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Homilia do dorosłych

W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

11/12/14 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Myśl o nieuchronnej śmierci towarzyszy człowiekowi przez całe jego życie, szczególnie w podeszłym wieku. Tym bardziej mniej zrozumiałym i trudniejszym do uniesienia cierpieniem staje się śmierć przedwczesna. Intensywność cierpienia tych młodych osób, a także świadków ich udręki, ich bliskich, wydaje się wprost nie do udźwignięcia.