Wszystkich Świętych
Homilia do dorosłych

Kazanie ze świecą

11/12/14 ks. Robert Klemens COr
Niedawno uczestniczyłem we Mszy Świętej odprawianej w intencji pana Stanisława, który obchodził 80 urodziny. Kaznodzieja opowiadał o pięknym, dobrym i spełnionym życiu Jubilata. Życiu, które chociaż nie było łatwe, to jednak stało się wzorem dla następnych pokoleń, dzieci i wnuków. W trakcie tej barwnej opowieści (kaznodzieja proboszcz dobrze znał pana Stanisława) egzystencja człowieka została porównana do palącej się świecy.