Polecamy
Wszystkich Świętych
Homilia do dzieci

Powołani do świętości

11/12/14 ks. Tomasz Rogoziński
Święty Bernard pięknie wyjaśnia nam o co tak naprawdę chodzi podczas dzisiejszej uroczystości mówiąc: Nie potrzebują święci naszych pochwał i niczego nie dodaje im nasz kult. Tak naprawdę, gdy obchodzimy ich wspomnienie, my sami odnosimy korzyść, nie oni. Co do mnie, przyznaję, że ilekroć myślę o świętych, czuję, jak się we mnie rozpala płomień wielkich pragnień.