Polecamy
Wszystkich Świętych

Sugestie programowe

23/10/14
Wielka jest wasza nagroda w niebie
Tak wielu mamy orędowników w wierze. Jedni zostali oficjalnie uznani przez Kościół za świętych, inni za błogosławionych albo za sługi Boże. Taka jest tradycja Kościoła katolickiego. Świętym powinien być każdy, kto wyznaje wiarę w Chrystusa – On jest wzorem naszego życia.
Święty Jan Apostoł przedstawia nam obraz wielkiego tłumu zbawionych. Wizję tę otrzymał od Boga. Symboliczny jest także obraz wypłukanych we krwi baranka szat – co oznacza chrzest w imię Jezusa. Fakt bycia „dzieckiem Bożym” nie przekonuje niektórych chrześcijan. A przecież od samego początku wybrania przez Boga jesteśmy dziećmi Bożymi. On kocha nas tak jak Ojciec. Poprzez chrzest z wody i z Ducha Świętego, czyli nowe narodzenie, jednoczymy się z Bogiem Ojcem. Jan Apostoł w swym Pierwszym Liście rozumie narodzenie jako bezpośrednie następstwo naszej wiary, która sprawia, że rodzimy się dla Boga w Chrystusie Jezusie.
„Są w owym ogrodzie Pańskim nie tylko róże męczenników, ale i lilie dziewic i bluszcze małżonków i fiołki wdów. Dlatego, najukochańsi, niech żaden człowiek nie traci nadziei w swoje powołanie: Jezus Chrystus cierpiał za wszystkich” (Święty Augustyn).
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.