Apostolstwo modlitwy

Samotność

30/11/15 ks. Paweł Szpyrka SJ
Samotność jest doświadczeniem bardzo osobistym, wspólnym dla wszystkich. Jest częścią życia. Nie można od niej uciec. Pojawia się w nim z różnym natężeniem, znika. Niekoniecznie musi zależeć od zewnętrznych okoliczności i relacji. Można być samotnym będąc wśród ludzi. Samotności doświadczamy przez całe życie.