Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
Homilie okolicznościowe

Sugestie programowe (Niepokalane Poczęcie NMP)

22/10/14
Tak kobieta, jak i mężczyzna otrzymują od Boga dary, które powinni wykorzystać we właściwy sobie sposób, aby swym życiem wielbić Stwórcę, czynić sobie ziemię poddaną i tak wejść do chwały nieba. Darem, o którym rzadko mówi świat, jest wiara. Dla współczesnego odbiorcy interpretacja czytania z Księgi Przysłów może być problematyczna. Autor wychwala kobietę, ale to mężczyzna jest na pierwszym miejscu. Trzeba więc uwzględnić kontekst i czas pisania natchnionych słów. Najwyższą wartością dla kobiety jest bojaźń Boża. Sens tego wzmacnia refren do psalmu 128: „Błogosławiony, kto się boi Pana”. Święty Paweł poucza Tesaloniczan, że nie należy się obawiać powtórnego przyjścia Chrystusa. Wierzący w Pana są bowiem „synami światłości i synami dnia”. Owe przeciwieństwa – światłość i ciemność – często mają zastosowanie w Starym Testamencie. Autor Listu prosi wierzących Tesaloniczan, aby świadomie oczekiwali na przyjście Pana. Oczekiwanie takie jest darem łaski. „Większa nagroda należy się temu, co więcej trudził się nad pomnożeniem dóbr Pańskich” (Święty Hieronim). „Wierzę w Syna Bożego” Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dość często reklamy nawiązują do tekstu biblijnego. Ulubionym motywem scenarzystów są pierwsze sceny z Księgi Rodzaju. Nic dziwnego, wszak biblijny raj jest niezwykle „nośny” pod względem odbioru. Jednakże autorzy takich wideoklipów wykorzystują natchnione słowa (obrazy) do zupełnie odmiennych celów. Tymczasem pierwsi rodzice, stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, skuszeni przez szatana muszą opuścić raj. Mieli łaskę, ale ją stracili.
Grzech pierworodny ciąży na każdym człowieku przychodzącym na świat. Niszczy pierwotne Piękno, które otrzymaliśmy od Stwórcy. Pan Bóg daje jednak człowiekowi nadzieję, gdyż wprowadza nieprzyjaźń między potomstwem niewiasty a potomstwem złego ducha. Poucza nas o tym biblijny fragment zwany protoewangelią – zapowiada zbawienie, które dokonało się przez Jezusa Chrystusa.
Bóg wybrał od wieków Maryję na Matkę swego Syna. Zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. „Ona jest wizerunkiem Kościoła, niepokalanej i jaśniejącej pięknością Oblubienicy Chrystusa. Maryja, najczystsza Dziewica, wydała na świat Syna, który jako Baranek bez skazy zgładził nasze grzechy. Wybrana ze wszystkich wyprasza łaskę Twojemu ludowi i jest dla niego wzorem świętości” (prefacja). Maryja Niepokalanie Poczęta wstawia się za nami u swego Syna, Jezusa Chrystusa.
 
Propozycja pastoralna
W homilii przypominamy naukę o grzechu pierworodnym, który na chrzcie św. zostaje zgładzony. Jeśli w kościele znajduje się wizerunek Niepokalanie Poczętej, akcentujemy go w przestrzeni świątyni: przyozdabiamy, oświetlamy, umieszczamy w stosownym miejscu. W trakcie liturgii śpiewamy słowa: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Można także rozdać wiernym Cudowny Medalik zawierający to wezwanie.
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.