Polecamy
Pierwszy piątek

Chrześcijańska obrotność

08/11/15 Danuta Szelejewska
Zadaniem chrześcijanina jest nieustanne łączenie obu powyższych elementów w całość, bowiem codzienność wymaga opowiadania się po stronie dobra w każdej, nawet najtrudniejszej, sytuacji. Walka ze złem jest wyrazem chrześcijańskiej obrotności, co tym samym wskazuje na naszą przynależność do Pana Jezusa.